Jakie jest bezrobocie w Portugalii?
Jakie jest bezrobocie w Portugalii?

Jakie jest bezrobocie w Portugalii?

Bezrobocie jest jednym z najważniejszych wskaźników gospodarczych, które odzwierciedla sytuację na rynku pracy w danym kraju. W przypadku Portugalii, bezrobocie jest tematem, który budzi wiele zainteresowania i jest często analizowany przez ekonomistów i badaczy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i dowiemy się, jakie jest bezrobocie w Portugalii.

1. Ogólny obraz bezrobocia w Portugalii

Portugalia, podobnie jak wiele innych krajów europejskich, boryka się z problemem bezrobocia. Jednak w ostatnich latach sytuacja na rynku pracy w Portugalii uległa poprawie. Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Portugalii wynosiła 6,8% w 2020 roku, co jest jednym z najniższych poziomów od wielu lat.

2. Bezrobocie wśród młodych ludzi

Jednym z najbardziej dotkniętych grupą wiekową przez bezrobocie są młodzi ludzie. W Portugalii, jak również w innych krajach europejskich, młodzi ludzie często mają trudności ze znalezieniem pracy po ukończeniu studiów. Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lat wynosiła 20,9% w 2020 roku. To oznacza, że prawie co piąty młody Portugalczyk był bezrobotny.

3. Regionalne zróżnicowanie bezrobocia

Bezrobocie w Portugalii nie jest jednak jednolite i różni się w zależności od regionu. Najniższe stopy bezrobocia występują w regionach takich jak Lizbona i Porto, gdzie koncentruje się większość działalności gospodarczej. Natomiast wyższe stopy bezrobocia można zaobserwować w regionach wiejskich i bardziej odległych od centrów miejskich.

4. Przyczyny bezrobocia w Portugalii

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do bezrobocia w Portugalii. Jednym z głównych czynników jest niski wzrost gospodarczy, który może ograniczać możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto, Portugalii dotknęły skutki kryzysu finansowego, który miał negatywny wpływ na rynek pracy.

Kolejnym czynnikiem jest brak odpowiednich umiejętności i kwalifikacji u części osób poszukujących pracy. Wielu pracodawców oczekuje wysokiego poziomu wykształcenia i doświadczenia, co może utrudniać znalezienie pracy osobom bez odpowiednich kwalifikacji.

5. Programy walki z bezrobociem

Portugalia podejmuje wiele działań mających na celu walkę z bezrobociem i poprawę sytuacji na rynku pracy. Rząd portugalski wprowadził programy szkoleniowe i edukacyjne, które mają pomóc osobom bezrobotnym w zdobyciu nowych umiejętności i podniesieniu swojej atrakcyjności na rynku pracy.

Ponadto, Portugalii korzysta z funduszy Unii Europejskiej, które są przeznaczone na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki tym programom i inicjatywom, sytuacja na rynku pracy w Portugalii stopniowo się poprawia.

Podsumowanie

Bezrobocie w Portugalii jest problemem, który wymaga ciągłej uwagi i działań mających na celu jego redukcję. Pomimo tego, że sytuacja na rynku pracy w Portugalii uległa poprawie w ostatnich latach, nadal istnieje wiele wyzwań do pokonania. Jednak dzięki programom rządowym i inicjatywom, Portugalii udaje się stopniowo zmniejszać stopę bezrobocia i tworzyć nowe możliwości zatrudnienia dla swoich obywateli.

Bezrobocie w Portugalii wynosi obecnie około 7,1% (dane na 2021 rok).

Link do strony Dessire: https://www.dessire.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ